Załącznik nr 1 do Regulaminu mariuszmroz.pl (REGULAMIN)

 

Produkty/Usługi

Opis

Czas trwania

Cena
(ZŁ)

rabat

Cena
promocyjna (ZŁ)

Rozpisanie diety, treningu, suplementacji oraz wskazówki żywieniowe

Jednorazowa rozpiska bez korekt

Jednorazowo na podstawie ankiety

300

180

120

Rozpisanie diety, treningu po uwzględnieniu badań I szczegółowej ankiety zdrowotnej z pakietu VIP

Jednorazowa rozpiska bez korekt z pakietu VIP

Jednorazowo na podstawie ankiety lub rozmowy

450

220

230

Konsultacja/Ankieta

Pakiet
obejmuje 3 konsultacji w miesiącu w wybranej przez Usługobiorcę formie ,
usługę Email VIP oraz Produkty VIDEO

3 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

3300

6600

13200

2301

4698

10200

999

1902

3000

Usługa Email

Kontakt
e-mail z pytaniami poprzez wysyłanie
jednej wiadomości w tygodniu(4 w miesiącu)

1 miesiąc

250

0

250

Usługa Email VIP

Monitorowanie
postępów poprzez wysyłanie dwóch wiadomości w tygodniu(8 w miesiącu)

1 miesiąc

500

0

500

Zestaw Ebooków z Mariuszem

Śniadanie z Mariuszem

Obiad z Mariuszem

Kolacja z Mariuszem

Planer posiłków

Jednorazowy

dostęp

139,60

42,6

97

Zestaw Ebooków z Mariuszem + Nagrania

Wszystko z zestawu ebooków + nagrania
Nauka techniki
Fitness od kuchni
Jak zrobić najlepszą sylwetkę?
Pechowa 13 żywieniowa
Sekrety kuchni Mariusza
Ukryta suplementacja
Wielka księga suplementacji

Jednorazowy

dostęp

994,60

865,6

129

Bonusowe nagranie/produkty

(różne warianty)

Nagrania
wideo/produkty z natychmiastowym dostępem po zakupieniu pakietu

Jednorazowy

dostęp

365

477

386

299

198

99

79

129

365

477

386

299

198

99

79

129

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Słowniczek

Produkt – udzielenie dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia

Bonusowe nagrania/produkty – udzielenie dostępu online do filmów video lub innych produktów np. ebook w cenie z rabatem 100 % ,

Usługa – indywidualne konsultacje/coaching przy użyciu komunikatora głosowego Skype lub za pomocą połączeń telefonicznych, na koszt dzwoniącego Usługobiorcy, lub drogą email zgodnie z wybranym Pakietem opisanym w tabeli powyżej.

Pakiet – wybrany przez Usługobiorcę zbiór usług oferowanych przez Usługodawcę.

Usługa – usługi oferowane w ramach wybranego Pakietu tj. Konsultacje, Usługa Email, Email VIP, Video.

Forma – wybrana przez Usługobiorcę forma telefoniczna lub za pomocą komunikatora głosowego Skype korzystania z Usług.

Konsultacja – indywidualna rozmowa z Usługodawcą, trwająca od 15 do 60 min minut w wybranej przez Usługobiorcę formie telefonicznej lub za pomocą komunikatora głosowego Skype, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. W przypadku wykupienia ankiety/pakietu e-mail za konsultację uznaje się wysłanie diety/treningu na podstawie wypełnionej ankiety. Niewykorzystanie czasu kontaktu przez Skype lub rozmowę telefoniczną w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia czasu połączenia w miesiącach następnych. Niewykorzystany czas kontaktu telefonicznego lub skypowego wygasa, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Usługa email – wymiana wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat . Usługa email obejmuje 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Usługa Email VIP – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją odpowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa email VIP obejmuje 8 maili miesięcznie, czyli 2 maile tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet VIP.

Video – dostęp do niepublicznych nagrań VIDEO.

Czas trwania – czas trwania wybranego Pakietu. Rozpoczyna się w dniu przesłania przez Usługodawcę do Usługobiorcy rozpisanej diety, planu treningowego i suplementacji, jednak nie później niż po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy. Usługodawca zastrzega, że niewykorzystane przez Usługobiorcę Usługi oferowane w ramach wybranego pakietu nie przechodzą na kolejne miesiące.

Cena – cena za wybrany Pakiet.

Rabat – rabat cenowy udzielany przez Usługodawcę Usługobiorcy.

Cena promocyjna – cena po skorzystaniu przez Usługobiorcę z udzielonego przez Usługodawcę Rabatu.

Zamrożenie pakietu – możliwość czasowego zawieszenia pakietu. Zawieszenie może być jednorazowe lub kilkukrotne. Maksymalny czas trwania zawieszenia (w sumie) dla pakietu trwającego 3 miesiące wynosi 1 miesiąc, dla pakietu trwającego 6 miesięcy – 2 miesiące, a dla pakietu trwającego 12 miesięcy – 4 miesiące. Jednorazowo minimalny czas trwania zawieszenia to 7 dni.