Regulamin  konkursu Twoja Metamorfoza :

 

 

1. W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne w wieku powyżej 18 lat.
2. Aby wziąć udział, konieczne jest zrobienie zdjęcia swojej sylwetki przed i po metamorfozie.
3.Do zdjęć należy przesłać opis z informacją w jaki sposób trener Mariusz mróz lub jego nagrania pomogły w osiągnięciu efektu końcowego.
4. Każdy uczestnik może zgłosić się raz do konkursu.
5. Aby wziąć udział w konkursie konieczna jest rejestracja na stronie prozis.
6. Możliwe jest uczestnictwo w konkursie od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r.
7. Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane przez Mariusza Mroza a wyniki zostaną ogłoszone w opisie tego filmu oraz na Instagramie w dniu 10.05.2019 roku.
8. Ze zwycięzcami skontaktuje się kolejno Mariusz Mróz a potem zespół Prozis. 9. Nagrody:
I MIEJSCE: 4300zł w formie dwóch kuponów, każdy o wartości 2150zł do wykorzystania w dwóch różnych miesiącach na stronie Prozis.
II MIEJSCE: 2200zł w formie kuponu do wykorzystania na stronie Prozis.
III MIEJSCE : 1100zł w formie kuponu do wykorzystania na stronie Prozis.
1o. Zwycięzcy muszą dostarczyć wymagane dane w ciągu 48 godzin od pierwszego kontaktu. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie, Mariusz Mróz wybierze nowych zwycięzców.
11. Poprzez wysłanie zdjęć konkursowych uczestnik oświadcza, że jest jedynym autorem obrazu i że materiał fotograficzny jest jego wyłączną własnością. Ponadto oświadcza, że przedstawiony materiał nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich, przepisów ustawowych i wykonawczych, przejmując w ten sposób wszelką odpowiedzialność za treść i zwalniając organizatorów z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności za ich publikację.
12. Poprzez wysłanie zdjęć konkursowych uczestnicy akceptują fakt, że zdjęcia mogą być opublikowane w mediach społecznościowych Mariusza Mroza oraz na stronach internetowych, wraz z imieniem i nazwiskiem zwycięzców.
13. Uczestnicząc i wysyłając zdjęcie, każdy uczestnik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował zasady określone w regulaminie, a także akceptuje to, że jego zdjęcie konkursowe, imię oraz nazwisko może być wykorzystanie przez Mariusza Mroza w celach reklamowych bez jakiejkolwiek opłaty za wykorzystanie wizerunku.
14. Zwycięzcy otrzymają produkty pod podanym adresem i zostaną one wysłane bezpośrednio przez Prozis.